جدول اصلی ششمین دوره مسابقات تنیس قهرمانی استان آغربی

PostHeaderIcon جدول اصلی ششمین دوره مسابقات تنیس قهرمانی استان آغربی

جدول اصلی ششمین دوره مسابقات تنیس قهرمانی استان آغربی ( ارومیه)

* جام فجر*********

بازیهای جدول اصلی پس از بازیهای جدول فرعی خواهد بود

سالن خانه تنیس باکری - بهمن ۱۳۹۶

 
پیامک صوتی